2020/21

Player Appearances

PLAYERLEAGUEFA CUPLEAGUE CUPOTHER
 APPS / GLSAPPS / GLSAPPS / GLSAPPS / GLS
Aitor Cantalapiedra (F)11 (11)30 (0)00 (0)00 (0)0
Sotiris Alexandropoulos (M)22 (6)00 (0)00 (0)00 (0)0
Antonio Xavier (F)4 (3)00 (0)00 (0)00 (0)0
Andreas Athanasakopoulos (M)2 (3)00 (0)00 (0)00 (0)0
Yeni Atito Ngbakoto (F)4 (10)00 (0)00 (0)00 (0)0
Yassine Ayoub (M)4 (5)00 (0)00 (0)00 (0)0
Giannis Bouzoukis (M)5 (8)00 (0)00 (0)00 (0)0
Anastasios Chatzigiovanis (M)20 (9)30 (0)00 (0)00 (0)0
Ilias Chatzitheodoridis (D)4 (2)00 (0)00 (0)00 (0)0
Nikos Christogeorgos (G)1 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Sokratis Dioudis (G)34 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Dimitrios Emmanouilidis (F)2 (5)10 (0)00 (0)00 (0)0
Fran Velez (D)25 (0)20 (0)00 (0)00 (0)0
Fotis Ioannidis (F)13 (10)40 (0)00 (0)00 (0)0
Juan Carlos (D)23 (1)00 (0)00 (0)00 (0)0
Anargyros Kampetsis (F)10 (9)30 (0)00 (0)00 (0)0
Dimitrios Karagiannis (D)2 (2)00 (0)00 (0)00 (0)0
Christian Konan (F)0 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Dimitrios Kourmbelis (M)10 (0)10 (0)00 (0)00 (0)0
Carlos Lopez (F)15 (17)60 (0)00 (0)00 (0)0
Federico Macheda (F)23 (8)90 (0)00 (0)00 (0)0
Mauricio (M)25 (1)20 (0)00 (0)00 (0)0
Theofanis Mavromatis (D)1 (1)00 (0)00 (0)00 (0)0
Yohan Mollo (M)19 (5)00 (0)00 (0)00 (0)0
Cheikh Niasse (M)11 (2)00 (0)00 (0)00 (0)0
Achilleas Poungouras (D)24 (3)00 (0)00 (0)00 (0)0
Facundo Sanchez (D)16 (5)00 (0)00 (0)00 (0)0
Younousse Sankhare (M)7 (3)30 (0)00 (0)00 (0)0
Bart Schenkeveld (D)27 (0)10 (0)00 (0)00 (0)0
Dimitrios Serpezis (M)1 (7)00 (0)00 (0)00 (0)0
Spyridon Tzavidas (F)0 (2)00 (0)00 (0)00 (0)0
Lucas Villafanez (M)20 (6)20 (0)00 (0)00 (0)0
Vasilios Xenopoulos (G)1 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Vasilios Zagaritis (D)11 (1)00 (0)00 (0)00 (0)0

NB: Players with a zero in every column only appeared as unused substitutes

The Football Site

Like on Facebook

 

Currently no news for today