2020/21

Player Appearances

PLAYERLEAGUEFA CUPLEAGUE CUPOTHER
 APPS / GLSAPPS / GLSAPPS / GLSAPPS / GLS
Pylyp Budkivsky (F)2 (0)20 (0)00 (0)01 (0)0
Andriy Dombrovskiy (M)2 (0)00 (0)00 (0)01 (0)0
Vitaliy Ermakov (D)1 (0)00 (0)00 (0)00 (1)0
Andriy Gitchenko (D)3 (0)00 (0)00 (0)01 (0)0
Oleksii Hutsuliak (M)1 (0)00 (0)00 (0)00 (1)0
Maksym Imerekov (D)4 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Vladyslav Kalitvintsev (M)3 (0)00 (0)00 (0)01 (0)0
Egor Kartushov (M)1 (0)00 (0)00 (0)01 (0)0
Dmytro Khlyobas (F)1 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Yukhym Konoplia (D)3 (0)00 (0)00 (0)01 (0)0
Igor Lytovka (G)1 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Andriy Mostovy (D)5 (0)00 (0)00 (0)01 (0)0
Vladislav Ogirya (M)3 (0)00 (0)00 (0)01 (0)0
Yevhen Past (G)1 (0)00 (0)00 (0)01 (0)0
Pavlo Polegenko (D)0 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Ilya Shevtsov (M)0 (0)00 (0)00 (0)00 (1)0
Sergiy Starenkiy (M)0 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Joonas Tamm (D)1 (0)00 (0)00 (0)01 (0)0
Andriy Totovytsky (M)1 (0)10 (0)00 (0)01 (0)0

NB: Players with a zero in every column only appeared as unused substitutes

The Football Site

Like on Facebook