2021/22

Player Appearances

PLAYERLEAGUEFA CUPLEAGUE CUPOTHER
 APPS / GLSAPPS / GLSAPPS / GLSAPPS / GLS
Hennos Asmelash (D)10 (2)00 (0)00 (0)00 (0)0
Mladen Bartulovic (M)6 (6)10 (0)00 (0)00 (0)0
Evgen Galchuk (G)11 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
ÃÂvan GolovkÃÂn (M)0 (6)00 (0)00 (0)00 (0)0
Nikolai Knasniy (D)1 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Andriy Korobenko (M)8 (3)00 (0)00 (0)00 (0)0
Ilya Kovalenko (M)5 (8)10 (0)00 (0)00 (0)0
Maksim Kovalyov (D)15 (0)10 (0)00 (0)00 (0)0
Aleksandr Kozak (M)10 (6)10 (0)00 (0)00 (0)0
Vladyslav Lupashko (M)3 (1)00 (0)00 (0)00 (0)0
Artem Malysh (G)0 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Maksym Melnychuk (D)1 (3)00 (0)00 (0)00 (0)0
Evgeniy Opanasenko (D)12 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Vitalii Pavlov (D)3 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Mykhailo Plokhotnyuk (F)1 (8)10 (0)00 (0)00 (0)0
Pavlo Polegenko (D)15 (1)10 (0)00 (0)00 (0)0
Dmytro Pospelov (D)8 (2)10 (0)00 (0)00 (0)0
Mohamed Salem (D)11 (2)00 (0)00 (0)00 (0)0
Vladyslav Sharay (M)12 (3)20 (0)00 (0)00 (0)0
Bogdan Shust (G)5 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Mykhaylo Shyshka (M)11 (3)00 (0)00 (0)00 (0)0
Artem Sitalo (M)12 (0)20 (0)00 (0)00 (0)0
Artem Smoliakov (D)0 (1)00 (0)00 (0)00 (0)0
Micheal Stephen (F)7 (8)10 (0)00 (0)00 (0)0
Ilya Tsurkan (M)0 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Andriy Yakymiv0 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Mykola Yarosh (G)0 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0
Evgeniy Zaporozhets (M)17 (0)00 (0)00 (0)00 (0)0

NB: Players with a zero in every column only appeared as unused substitutes

The Football Site

Like on Facebook

 

Currently no news for today